Thị trường

Amazon sẽ chính thức đổ bộ vào Việt Nam Amazon sẽ chính thức đổ bộ vào Việt Nam
T4, 03 / 2018 10:16
Tuần tới, ông lớn trong ngành bán lẻ và thương mại điện tử thế giới Amazon sẽ chính thức đổ bộ vào Việt Nam.Đây là lời khẳng định của đại diện Hiệp [...]