Hồ sơ vụ án

Bắt đạo chích trộm tiền công đức Bắt đạo chích trộm tiền công đức
CN, 03 / 2018 10:28
Sau khi xem lại băng ghi hình, các tăng, ni ở chùa Quang Phúc không khỏi giật mình vì trong khi nhà chùa vẫn đang tiếp khách, kẻ gian vẫn chẳng ngại n[...]